RED CUPS
BLUE CUPS
BEER PONG SET

หลายๆ คนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับแก้วเรดคัพ ผ่านภาพยนต์ หรือ มิวสิควีดีโอที่มีฉากปาร์ตี้ต่างๆกันมาแล้ว

แต่คงอยากรู้ว่า เจ้าแก้วสีแดงนี้มาจากไหน…..